هر کس تخصصی دارد
info@taadolcenter.com
IMG-LOGO

شروع تست جدید

تست های مشاوره ای و روانشناسی مرکز مشاوره تعادل با هدف شناخت شخصیتی است . شما میتوانید با وارد کردن اطلاعات(که البته اطلاعات عمومی است و نه اطلاعات هویتی شما ) در پروژه های تحقیقی ما که کمک به بهبود بهداشت روانی جامعه میکند یاری رسان باشید.

تست کمال گرایی

کمال گرایی شاید در جامعه بعنوان یک معضل شناخته نشود اما بعنوان یک معضل روانشناسی میتواند اثرات سوء بر زندگی شما. در این تست متوجه خواهید شد که چقدر کمالگرا هستید

انتخاب تست

پر کردن صحیح زیر ما را در جهت بهتر شدن تست یاری میکند